விவசாயப் பட்டக் கற்கைநெறி.

கொழும்பு பல்கலைக் கழகத்தின் விவசாயக் கற்கைகள் நிறுவனக் கற்கைகளக்க விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Telegram