கொரோனா வைரஸ் (கொவிட்-19) வெளித்தாக்கத்தினால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்காக ஒரு புதிய வசதி – (“சௌபாக்யா கொவிட்-19மீளெழுச்சி வசதி”)

தடைகளுக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மற்றும் ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியினை மீட்டெடுக்கும் பொருட்டு கொரோனா வைரஸ் (கொவிட்-19) இன் வெளித்தாக்கத்தினால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களின் மீளெழுச்சியின் தேசிய

Read more

எதிர்வரும் மூன்று மாதங்களுக்கு 1043 பில்லியன் ரூபா அரச செலவீனங்களுக்கு ஜனாதிபதி அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளார்.

அரசியலமைப்பின் 150 ஆவது சரத்தின் பிரகாரம், ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள உத்தரவிற்கு அமைய, அமைச்சுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி அடங்கிய வரவு செலவுத் திட்ட சுற்றுநிரூபத்தை நிதி அமைச்சின் செயலாளர்

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram