பிரச்சனைகளக்கான தீர்வுகளைத் தேடும் ஆணிவேர்.

எமது சமூகம் தினமும் பல்வேறு பிரச்சனைகளைச் சந்திக்கின்றது, தனிமனிதனுக்கானதும், ஒரு குடும்பத்திற்கானதும்,  ஒரு குழுவுக்கானது, இனத்திற்கானது எனப் பட்டியல் நீள்கின்றது. தீர்வில்லாத பிரச்சனைகள் இவ்வுலகில் இல்லை, ஆனால்

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram