கொரோனா வைரஸ் (கொவிட்-19) வெளித்தாக்கத்தினால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்காக ஒரு புதிய வசதி – (“சௌபாக்யா கொவிட்-19மீளெழுச்சி வசதி”)

தடைகளுக்குள்ளாக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மற்றும் ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியினை மீட்டெடுக்கும் பொருட்டு கொரோனா வைரஸ் (கொவிட்-19) இன் வெளித்தாக்கத்தினால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களின் மீளெழுச்சியின் தேசிய

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram