வருங்காலத்தில் Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRCSL) இல் பதிவு செய்யப்படாத கைத் தொலைபேசிகளை செயலிழக்கச் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப் பட உள்ளது. உங்கள்

Read more

64 Bit – 32 Bit என்றால் என்ன? அவற்றுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் என்ன?

கணினியின் மூளையாக தொழிற்படும் ஒரு வன்பொருள் சாதனமே Central Processing Unit என அறியப்படும் CPU ஆகும். நாம் உள்ளிடும் தரவுகளை தகவல்களாக மாற்றும் பிரதான தொழிற்பாடு

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram