வருங்காலத்தில் Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRCSL) இல் பதிவு செய்யப்படாத கைத் தொலைபேசிகளை செயலிழக்கச் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப் பட உள்ளது. உங்கள்

Read more

இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட 59 சீன செயலிகள்.

(Apps) Zoom செயலி உள்ளடக்கப்படவில்லை, என்ன காரணம் என்று Zoom பண்ணி யோசிச்சாலும் புரியுதில்ல, Zoom செயலிக்கு பதிலாக Say Namaste என்று ஒரு செயலி இந்தியாவில்

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram