பரசுராம பூமி நூல் விமர்சனம் – லலிதகோபன்

பிரதி ஒன்று வெளிவரும்போதே அதற்கான மாற்று பிரதி ஒன்றும் உருப்பெற்று விடுகின்றது.மாற்று அல்லது மற்றமை இல்லாத ஒன்று பிரதிகளின் எதேச்சதிகாரத்துக்கு வித்திடுவதுடன்  அந்த பிரதியின் வளர்ச்சிக்கும் தடையாக

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram