திருகோணலை இந்துக் கல்லூரியின் பழைய மாணவர் தினம்.

திருகோணமலை மாவட்டத்தின்  புகழ்பெற்ற இந்துக்கல்லூரியான இராமகிருஸ்ண மிசன் ஶ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரியின் கல்லூரியின் பழைய மாவணர் தினம் 2020.06.30 இன்று கொண்டாடப்படுகின்றது மாவட்டத்தின் முதன்மைக் கல்லூரியான 

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram