திருப்பங்கள் தரும் திருக்கோணேஸ்வரர்!

தென்கயிலாயம்  எனப் போற்றப்படும் திருத்தலம் – வாயுவால் பிடுங்கப்பட்ட மூன்று சிகரங்களுள் ஒன்றான மலை –  அகத்தியர் தவமியற்றிய பூமி- கந்தகத்தன்மை கொண்ட மலை – புராணங்களும், 

Read more
RSS
Follow by Email
Telegram